Vergunning voor het uitstallen van koopwaar

Als ondernemer hebt u een vergunning nodig voor het plaatsen van kledingrekken, groentebakken of andere uitstallingen met koopwaar op het openbaar domein. De vergunning moet u aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Uw handelszaak is gevestigd op het grondgebied van de gemeente
 • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
 • Conformiteit met eventuele stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen.
 • Eventuele bepalingen in verband met de uitstallingen.

De vergunning vermeldt de geldigheid van de toelating. De gemeente kan de vergunning op elk moment weer intrekken.


Procedure

Doe je aanvraag per mail aan het ondernemingsloket en voeg hierbij:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u de uitstalling wilt plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van de uitstalling
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.


Regelgeving

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

Contact

Ondernemingsloket
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 1 maart 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon