Vergunning voor het uitstallen van koopwaar

Als ondernemer hebt u een vergunning nodig voor het plaatsen van kledingrekken, groentebakken of andere uitstallingen met koopwaar op het openbaar domein. De vergunning moet u aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Uw handelszaak is gevestigd op het grondgebied van de gemeente
 • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
 • Conformiteit met eventuele stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen.
 • Eventuele bepalingen in verband met de uitstallingen.

De vergunning vermeldt de geldigheid van de toelating. De gemeente kan de vergunning op elk moment weer intrekken.


Procedure

U dient uw aanvraag in per mail en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u de uitstalling wilt plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van de uitstalling
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.


Regelgeving

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

Ondernemingsloket
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 13 juli 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon