Missie

Zorgzaam

De gemeente Zonnebeke gaat zorgzaam om met de mensen die leven en wonen op haar grondgebied en met de infrastructuur en de middelen waarover ze beschikt. De gemeente is bezorgd om haar inwoners en burgers, maar ook om de infrastructuur die ze hen aanbiedt. Dit moet zich uiten in een goed onderhouden wegennet, veilige fiets- en voetpaden, maar ook in comfortabele en gebruiksvriendelijke gebouwen ten dienste van de inwoners en gebruikers.

Ondernemend

De gemeente moet ondernemen en durven investeren in mensen, middelen en tijd. Deze inspanningen moeten zich vertalen op het vlak van werken en wonen, maar evenzeer op het vlak van genieten en ontspannen. De gemeente moet een stimulerend beleid voeren in de uitbouw van een gezonde landbouw, een sterke lokale economie, een bruisend verenigingsleven, bloeiende sportclubs en een aantrekkelijk toeristisch aanbod. Alle initiatieven moeten rekening houden met hun financiële consequenties en passen binnen een strikt afgebakend en gezond financieel meerjarenplan.

Gastvrij

Zonnebeke is een bijzonder gastvrije gemeente, zowel op socio-cultureel, toeristisch als recreatief vlak. De gemeente wil dat iedere burger zich thuis voelt in Zonnebeke, ongeacht zijn of haar herkomst, rang of stand.

Landelijk karakter

Zonnebeke is een groene en landelijke gemeente met veel open ruimte en een mooie natuur. Deze opportuniteiten geven het gemeentebestuur de mogelijkheid om toerisme, sport en vrijetijdsactiviteiten te ontwikkelen. Het stimuleren van deze sterke punten mag echter niet ten koste gaan van andere sectoren zoals de landbouw en de lokale economie. De gemeente moet oog hebben voor haar specifieke geografische ligging en de troeven hiervan optimaal benutten zowel in de landbouw als in de recreatie.

Het verleden

Zonnebeke heeft een zeer rijk verleden waar het bestuur respectvol mee wil omgaan. De gemeente wordt uiteraard gekenmerkt door de WOI-historiek, maar ook door andere tradities, zoals de heksencultuur in Beselare, de rijke melk- en kaasgeschiedenis van Passendale en het rijk gevulde verleden van de kleine plattelandsdorpen Geluveld en Zandvoorde.

De toekomst

Het rijke verleden is echter geen garantie voor de toekomst. De gemeente moet blijven investeren in natuur, cultuur, werk en ontspanning voor zowel haar inwoners als bezoekers. Het gemeentebestuur ziet het als een permanente opdracht om te blijven investeren in nieuwe trends en tendensen. We moeten nieuwe trends en technologieën introduceren en toepassen in een moderne infrastructuur voor zowel het onderwijs, de administratie en de algemene werking, als naar de ondernemers en bevolking toe

“Zonnebeke is een zorgzame, ondernemende en gastvrije gemeente die respect heeft voor het landelijk karakter, oog voor het verleden en zicht op de toekomst.”

Laatste update: 15 juli 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon