Wapenschilden

Beselare

Wapenschild van Beselare (drie schelpen) Het wapenschild van Beselare is van sabel met een keper vergezeld van drie schelpen, het geheel van zilver.

 


Passendale

Het wapenschild van Passendale (leeuw in het midden, twee luipaarden aan de zijkanten) Het wapenschild van Passendale is van goud met een zoom van azuur. In het schildhart een schildje van zilver, beladen met een zoom van azuur en met een leeuw van keel, gewapend, getongd en gekroond van goud. Het schild getopt met een kroon van vijf fleurons en gehouden door twee luipaarden van natuurlijke kleur, het hoofd naar voren gekeerd.


Zonnebeke

Originele wapenschild van Zonnebeke (zon, letters BK in het midden) Het wapenschild van Zonnebeke was van azuur met een zon van goud bezet in het middelpunt met de letters BK gesteld in een rechthoek, het geheel van azuur.

 

 

De gemeente opteerde na de fusie voor een sterk gewijzigde en verbeterde versie van het vroegere wapen van Zonnebeke.

Het herwerkte wapenschild van Zonnebeke (zon, mijter en staf) Het huidige wapen gaat terug naar een zegel uit 1792 van de parochie en heerlijkheid Zonnebeke. Dit vertoont in het veld een zon met 28 beurtelings golvende en rechte stralen, beladen met een hartschild met daarop de hoofdletters BK. Die BK slaat op ‘beke’.

Dit hartschild is heraldisch rechts getopt met een mijter en links met een naar buiten gewende krul van een kromstaf. Mijter en krul hellen beiden lichtjes naar buiten. Het randschrift luidt ‘ZEGEL DER PROCHIE EN HEERL. VAN ZONNEBEKE’

Het zegel van de parochie en heerlijkheid Zonnebeke uit 1792 vertoont het 17e-eeuwse wapen van de abdij, vermeerderd met de mijter en de (krul van de krom)staf, die beide bovenop het hartschild zijn geplaatst.

Aangezien de abdij van Zonnebeke een heerlijkheid met alle rechtspraak bezat die zich uitstrekte over onder meer vier deelgemeenten die de nieuwe entiteit Zonnebeke uitmaken, is de keuze van haar wapen voor de fusiegemeente meer dan gerechtvaardigd. Het gaat om een wapen van een kerkelijke instelling die vanaf het begin van de 12e eeuw tot op het einde van het Ancien Régime heerlijke rechten bezat en alle rechtspraak uitoefende over uitgestrekte landgoederen in vier deelgemeenten. Bovendien komt het abdijwapen in kwestie ook voor op het zegel van de ‘prochie en heerlichede van Zonnebeke’

De vlag is een reproductie van het wapen.

De vlag van Zonnebeke met het wapenschild op (zon, mijter en staf)


Laatste update: 18 juli 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon