De herbergen te Zonnebeke in 1779 – Beselare

  1. Aan de oostzijde van de kerk staat de herberg en brouwerij “Het Dambert” vroeger ook genoemd “Het Stadhuys”. Jan Baptiste Van Becelaere is er herbergier en brouwer en huurt het pand van de markies van Beselare. De herberg is ook dienstig als ‘wethuys’. Het huis is reeds van heuglijke tijden gekend als herberg-brouwerij.
  2. Ten westen van de ‘platse’ is herberg “ De Croone”. Ook deze herberg werd ooit gebruikt als ‘wethuys’. Zij is eigendom van de weduwe van Jean Frans Van Becelaere. Het was er tevens brouwerij en kleine boerderij. Sinds enkele jaren was de brouwerij aan het slabakken. Op 14 februari 1784 legden schuldeisers en geldschieters klacht neer bij de heerlijkheid van de Oostvierscare en twee maand later op 15 april werd de herberg verkocht aan brouwer Petrus Gryson.
  3. Joannes Gryson is eigenaar van herberg “Den Leutel” ten zuiden van de grote heirstraete van Ieper naar Kortrijk en ten westen van de straat van Zonnebeke naar Wervik, op een kwartier afgelegen van de kerk. Het is er reeds herberg sinds 1600 ongeveer.
  4. In 1757 werd herberg “De Swaene” gebouwd. Zij bevindt zich ten westen van de ‘Cruysstraete’ aan de zuidkant van de grote heirstaete van Ieper naar Kortrijk en oostelijk van de nieuwe steenweg van de platse naar Zonnebeke. Op dit belangrijk kruispunt was de herberg dan ook gekend als afspanning. De herberg uitgebaat door Joseph Pippe in 1779, zoon van Martinus Pippe, ligt op honderd roeden van de kerk. De herberg mocht worden uitgebaat mits de verbale permissie van de heer markies. Het uithangbord was ooit versierd met een zwaan en de versregels: “Gy wandelaer die syt mougegaen. Komt, set u neer in die swaen”.
  5. Joseph Blaecke, zoon van Ambrosius is uitbater van de herberg en brouwerij “Het Gouden Hooft”, ten zuiden van de heirstraete van Ieper naar Kortrijk (op de Holleboshoek) en eveneens 100 roeden van de kerk afgelegen. Deze herberg, aanvankelijk eigendom van de heerlijkheid van Beselare, bestaat reeds sinds 1679 en het was er de eerste brouwerij (van de vier die er ooit waren). De overbekende familie Duval was geruime tijd in de 18e eeuw eigenaar en uitbater van de handelszaak.
  6. Ook “Den Hert” is brouwerij-herberg. Bernaert Van Den Briele is er waard en brouwer. De herberg is gelegen ten zuiden van de heirstraete van Ieper naar Kortrijk op het gehucht de Molenhoek en op een half uur afstand van de kerk. De herberg-brouwerij is gesticht in 1700 door Jacob Calmeyn.
  7. Pieter Van Raes is eigenaar van de herberg met uithangbord “Den Molen”, naast de voornoemde herberg. De herberg is ontstaan in 1743 met de toestemming van de heer markies van Beselare.
  8. Fransis Masschelein-Duthoo, familie van de Masscheleins die eigenaar en uitbater waren van herberg “De Broodseinde” te Zonnebeke, huurt de herberg “De Basseville” langs de straat lopende van de platse naar Geluwe op ongeveer 300 voet van de kerk. De herberg bestaat nog maar enkele jaren maar zou voordien nog bestaan hebben onder hetzelfde ‘enseing’.
  9. De weduwe Marie Agnes Pippe houdt een herberg zonder uithangbord open maar sinds mensenheugenis gekend als “Den Keyberghe”. De herberg staat langs de weg van Beselare naar Moorslede, ongeveer op een halve mijl van de kerk. De herberg werd opgericht in 1736 met de schriftelijke permissie van de heer markies van Beselare.
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon