Herbergen te Zonnebeke in 1779 – Passendale

 1. Aan de oostzijde van ‘de platse’, onder de heerlijkheid van ’t Hof van Roosebeke, staat de herberg “De Lelie”. Phillipus Burette is de uitbater van deze herberg in 1779. Het gebouw staat er reeds heel lang en fungeerde al die tijd als herberg. Het is niet mogelijk te melden sinds wanneer de vergunning bestaat.
 2. De herberg “Den Hooren” ligt aan de westzijde van ‘de platse’ en behoort toe aan de Zaele van Ieper. Zij wordt uitgebaat door Francis Lesoen. Het is ook een zeer oude herberg waarvan het ontstaan en de oorspronkelijke vergunning niet meer zijn te achterhalen.
 3. De herberg “Sint Hubrecht” ligt aan de zuidzijde van ‘de platse’. Deze herberg is tevens ‘wethuys’ van de heerlijkheid ’t Hof van Passchendaele ende Schaeghe. De herberg wordt gebruikt door Francois Ignace Bouten. Het is een zeer oude herberg die sinds heuglijke tijden een heerlijke jaarlijkse belasting verschuldigd is van twee kapoenen per jaar aan de heer graaf van Rumbeke, als heer van Schaeghe.
 4. “De Tuymelaere” ligt ten westen van ‘de platse’, onder de heerlijkheid van Acquets, langs de Dosselstraat. De waard van de herberg heet Joseph Blanckaert. Hij kon een vergunning voorleggen om te venten, uitgereikt door graaf De Croix, heer van Acquets, opgemaakt op 21 juni 1742.
 5. Een weinig ten noorden van de kerk, onder het Hof van Roosebeke, bevindt zich de herberg “De Molen”, op het gelijknamig gehucht. De huurder is Albert De Smedt. Het is er sinds lang herberg.
 6. Dicht bij voorgaande herberg, onder de ambacht van Rousselaere, staat nog een herberg zonder uithangbord. Zij wordt uitgebaat door Philippus De Caestecker.
 7. De herberg “De Calve” ligt ongeveer een half uur (gaans) ten noordoosten van de kerk, langs de ‘Grote Straete’ die loopt van Ipre naar Rousselaere, onder de heerlijkheid van Acquets. Zij wordt uitgebaat door Joannes Van Haverbeke. Hij is in het bezit van een permissie, uitgereikt door de heer van Acquets in het jaar 1725.
 8. De herberg “De Mosselmarct” is gelegen op een kwartier westwaarts van de kerk, op het kruispunt van de genoemde Grote Straete en de Dosselstraete. Zij is eigendom van Pieter Simoen Van Haverbeke. In zijn koopakte is geen melding gemaakt van enige vergunning tot venten maar de herberg bestaat sinds zeer lang.
 9. De herberg “Het Hof van Roosebeke”, vroeger genoemd “De Lesten Stuyver”, ligt op ongeveer een kwartier afstand in westelijke richting tegenover de vorige, langs dezelfde straete van Ipre naar Rousselaere, onder de heerlijkheid van ’t Hof van Roosebeke. Andries Buseyne bewoont deze oude afspanning.
 10. De herberg “s’ Graventafel” ligt op het kruispunt van de Grote Straete en de Schipstraete, opnieuw een kwartier verder naar Ieper toe. De café wordt uitgebaat door Pieter Versavel. Ook hij is niet in het bezit van enige vergunning.
 11. Een weinig ten westen van vorige herberg, op de grens van Passendale en Langemark ligt herberg “Het Croontjen”. De waard is hier Joannes De Wilde. Ook dit is een oude herberg maar in de loop van de geschiedenis werd ze herhaaldelijk gesloten en terug geopend.
 12. Een half uur ten noordwesten van de kerk staat de herberg “Den Wallemolen” onder de de Zaal van Ieper. Het is er herberg sinds 29 november 1732, aldus de permissie van uitbater Joannes D’Eere.
 13. Langs de grote baan die loopt van Moorslede naar Zonnebeke, meer dan een half uur ten zuiden van de kerk staat de herberg “Het Meyboomken”, onder de heerlijkheid van Passchendaele. Deze herberg is bewoond door Joannes Serroen. Hij was in het bezit van de cijnsbrief van de grond, gedateerd op 12 april 1763 en gekregen van de graaf van Rumbeke, waarin toestemming was verleend om op die grond een huis op te richten om herberg in te houden.
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon