Herbergen te Zonnebeke – Zandvoorde

  1. Wellicht de oudste herberg van Zandvoorde is “La Basseville”, gelegen op het kruispunt van de grote weg van Ieper naar Wervik en van Komen naar Zonnebeke, naast de Bassevillebeek en op een kwartier wandelafstand van de kerk (richting Ieper). De uitbaatster was toen de weduwe Jean Baptiste Bille. Sinds wanneer de herberg bestond is niet uit te maken want er is geen vergunning meer gevonden. Zij is wel de enige Zandvoordse herberg die vermeld staat op de Ferraris-kaart (1771–1778). Vóór de herberg stonden twee paaltjes waartussen een balustrade waaraan de voermannen hun paarden konden vastbinden voor een rustpauze.
  2. Eveneens een zeer oude Zandvoordse herberg is “De Voorstraete”. Zij was gelegen langs de grote weg van Ieper naar Wervik op ongeveer 300 roeden van de kerk, juist vóór de grens met Komen-Ten-Brielen. In 1779 was Jean Baptiste Woustyn de uitbater. Er was een vergunning uitgereikt door de Heer van Zandvoorde.
  3. Op de dorpsplaats bevindt zich de herberg en brouwerij “La Maison Rouge”. De herberg werd uitgebaat door Pierre Joseph Van Becelaere. De schuttersgilde Sint Sebastiaan had er haar onderkomen. De herberg zou zijn opgericht in 1687, alhoewel geen vergunning meer voorhanden was.
  4. Eveneens op ‘de platse’, heel dicht bij de kerk en vlak voor het kerkhof, lag “De Bazant”. Deze herberg had als waard Jean Baptiste Le Leu. De herkomst van deze herberg is onbekend want ook hier was geen vergunning te vinden.
  5. Ook in de omgeving van de kerk werd in 1778 een nieuwe herberg gebouwd. Zij had in 1779 nog geen ‘ensign’ en werd gerund door Jean Baptiste Van Der Marliere. De herberg was vergund door de Heer van Zandvoorde. Net vóór 1914 hadden we op Zandvoordeplaats net naast de meisjesschool (nu eigendom Jozef Verhaeghe) de herberg “Cafe du Commerce”. Deze herberg werd betrokken door een Vandermarliere, ‘tabaksfacteur’ en later gemeentesecretaris. De kans is niet denkbeeldig dat het hier om dezelfde familie en dezelfde herberg gaat.
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon