Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeente Zonnebeke heeft de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op te leggen bij inbreuken tegen de openbare veiligheid, rust en gezondheid of als je overlast veroorzaakt. Je riskeert ook een GAS bij sommige parkeerovertredingen zoals parkeren op het voetpad. Die inbreuken worden dan afgehandeld door de sanctionerend ambtenaren aangesteld door stad Ieper. Daarnaast kun je ook een GAS krijgen wanneer je gemiddelde snelheid hoger ligt dan 56 kilometer per uur bij de trajectcontrole in Beselare. Deze boetes worden afgehandeld door de sanctionerend ambtenaar van gemeente Zonnebeke.

Sancties

Er zijn vier soorten sancties bij inbreuken op de openbare orde en inbreuken op parkeren en stilstaan:

  • Een administratieve geldboete van maximaal 350 euro.
  • Een schorsing van een toelating of vergunning.
  • De intrekking van een toelating of vergunning.
  • Een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.
  • Een minderjarige, ouder dan 16 jaar, kan maximaal een administratieve boete opgelegd worden van 175 euro.

Bij inbreuken op de trajectcontrole bedraagt de boete:

  • 53 euro, als je gemiddeld tussen 56 en 60 kilometer per uur rijdt.
  • 11 euro per extra kilometer die je te snel rijdt, vanaf 60 kilometer per uur.
  • Vanaf 70 kilometer per uur gaat de overtreding naar de politie en bepalen zij de bedragen.

De geldboete wordt opgelegd door sanctionerende ambtenaren die daartoe aangesteld werden. De schorsing, intrekking of sluiting wordt opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Wie stelt vast?

Zowel de politie als gemeentelijke ambtenaren die daartoe opgeleid werden, kunnen overtredingen vaststellen.

Sanctionerend ambtenaar GAS – openbare orde
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Sanctionerend ambtenaar GAS – parkeren en stilstaan
Auris
Ter Waarde 1
8900 Ieper

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon