Ik zoek opvang als asielzoeker

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van Zonnebeke organiseert opvang voor mensen:

  • die asiel hebben aangevraagd, maar van wie de procedure nog in onderzoek is of nog maar net positief werd afgerond.
  • die door Fedasil aan het LOI werden toegewezen.

Zolang je asielaanvraag nog lopende is, kan je geen financiële hulp krijgen van onze sociale dienst.

Je kan enkel materiële hulp krijgen:

  • Het LOI zorgt voor een gemeubeld huis of appartement.
  • Je ontvangt leefgeld om zelf eten, kledij en hygiëneproducten te kopen.
  • Je kan de medische zorg krijgen die je nodig hebt.
  • Je wordt geholpen met je integratie in de buurt en om je weg te vinden in onze samenleving.
  • We helpen je met je administratie.

Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Hulp als anderstalige nieuwkomer

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon