Buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje

Gemeente Zonnebeke biedt buitenschoolse kinderopvang aan voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar op vier locaties.

Kwam je kindje nog nooit naar ’t Bondgenootje en heb je opvang nodig voor en na school? Maak dan op tijd een afspraak bij de coördinatrice. Je ontvangt de inschrijfformulieren en je kan samen met je kindje een kijkje komen nemen in de opvang.

Locaties

Administratie

 • Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke
 • Coördinatrice: Ria Vermeersch: 0474 91 10 88
 • Administratie: Lien Vanlerberghe en Marjorie Debaene
 • Pedagogische coach: Justine Vandenberghe – 0475 32 07 37 – justine.vandenberghe@zonnebeke.be

Bondgenootje Beselare

 • Locatieverantwoordelijke: Anja Bogaert
 • Warden Oom Laan 2, 8980 Beselare
 • 057 48 75 54

Bondgenootje Geluveld

 • Locatieverantwoordelijke: Marjorie Debaene
 • Polderweg 1A, 8980 Geluveld
 • 057 46 71 16

Bondgenootje Zonnebeke

 • Locatieverantwoordelijke: Lien Vanlerberghe
 • Ieperstraat 47, 8980 Zonnebeke
 • 051 77 25 44

Bondgenootje Passendale

 • Locatieverantwoordelijke: Sabrina Colleit
 • Canadalaan 6, 8980 Passendale
 • 051 77 07 22

Uren

Schooldagen

 • ’s Morgens van 6.45 tot 8.30 uur.
 • Na school tot 18.30 uur.

Vakantiedagen en schoolvrije dagen

 • Van 6.45 tot 18.30 uur.

Tijdens de zomervakantie blijft de kinderopvang open. Er wordt vier weken opvang voorzien in ’t Bondgenootje van Beselare. Dezelfde regeling geldt tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

Bekijk hier de jaarkalender van 2024.


Reglement

In het huishoudelijk reglement vind je alle informatie over inschrijvingen, tarieven en praktische afspraken terug. (publicatiedatum: 25 november 2022)


Sociaal tarief

Heb je schoolgaande kinderen maar zit je in een financieel moeilijke situatie of in een moeilijke opvoedingssituatie? Dan kan je eventueel genieten van het sociaal tarief voor de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang.

Voorwaarden

 • Je moet gedomicilieerd zijn in Zonnebeke.
 • Je ontvangt een leefloon of hebt een laag inkomen of zit in schuldbemiddeling of ontvangt maandelijkse (aanvullende) steun van onze sociale dienst.

Tarief

Het sociaal tarief bedraagt 50% van de normale, totale ouderbijdrage. In zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de (kans)armoedesituatie van het gezin daartoe aanleiding geeft, kan gratis opvang worden toegestaan.

Het tarief kan toegekend worden met terugwerkende kracht, beperkt tot twee maanden.

Procedure

De sociale dienst voert een sociaal-financieel onderzoek uit en formuleert een voorstel voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Deze beslissing wordt jaarlijkse herzien. Je moet dus jaarlijks opnieuw een aanvraag indienen bij de sociale dienst.

Alle voorwaarden kan je nalezen in het reglement (RMW 28 juni 2021; publicatiedatum: 2 juli 2021)


Ouderportaal

Inschrijven voor vakantieperiodes verloopt via het ouderportaal Tjek.

Reeds gekende ouders ontvangen een code waarmee ze de inschrijving kunnen doen.

Kwam je kindje nog nooit naar ’t Bondgenootje? Neem dan eerst contact op met de coördinatrice om toegang te krijgen tot het portaal.


Werken bij de BKO

Interesse in een job als kinderbegeleider? We vertellen je er hier graag meer over.


BKO ’t Bondgenootje
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 16 mei 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon