Premie voor onthaalhouders

Elke onthaalouder binnen gezins- en groepsopvang kan een toelage van 250 euro krijgen. Je kan deze jaarlijks per mail aanvragen bij de coördinatrice van de buitenschoolse kinderopvang vóór 1 december.

Vermeld volgende zaken:

  • Naam en adres
  • Of je gezins- of groepsopvang aanbiedt
  • Je aantal gewerkte maanden
  • Je rekeningnummer

Na goedkeuring, krijg je de toelage in december.

Reglement van de gemeenteraad van 19 september 2022 (publicatiedatum: 19 oktober 2022).

BKO ’t Bondgenootje
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 18 oktober 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon