Onderwijscheque

Naar school gaan, kost geld en vaak is een studietoelage niet voldoende om alle kosten te betalen. Om ouders en kinderen een extra financieel duwtje in de rug te geven, verdeelt de sociale dienst van Zonnebeke onderwijscheques. Deze cheques kunnen gebruikt worden om schoolreizen, sportdagen, turn-, zwem- of lesmateriaal mee te betalen.

Elk rechthebbend schoolgaand kind kan een cheque ontvangen.

Voorwaarden

 • Je kinderen moeten naar school gaan (vanaf het kleuteronderwijs tot en met secundair onderwijs, inclusief BUSO).
 • Je kinderen moeten gedomicilieerd zijn en verblijven op het grondgebied van Zonnebeke.
 • Je kinderen moeten legaal in het land verblijven.
 • Jij/jullie als ouder(s) van de kinderen die hoofdzakelijk (of via co-ouderschap) instaat/instaan voor hun opvoeding:
  • hebben recht op een leefloon;
  • volgen budgetbeheer bij de sociale dienst (actieve schulden of toegelaten zijn tot collectieve schuldenregeling);
  • hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming;
  • hebben financiële moeilijkheden.

Lees alle voorwaarden in detail na in het reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021 (publicatiedatum: 2 juli 2021).


Bedrag

Schoolgaande kinderen hebben recht op volgende cheques:

 • kleuter: 55 euro per kind
 • lager: 105 euro per kind
 • middelbaar: 200 euro per kind

Dit gaat mee met de maximumfactuur.

Opgelet! Deze bedragen krijg je enkel wanneer je langskomt in het begin van het schooljaar. Hoe later je komt, hoe lager het bedrag van de cheque zal zijn. Snel langskomen is dus de boodschap.


Aanvraag

Je kan een aanvraag indienen door een afspraak te maken bij onze sociale dienst.

Wat breng je mee?

 • Je identiteitskaart
 • Een klevertje van de mutualiteit van je kind(eren).
 • De naam en richting van de school waar je kind naartoe gaat.
 • Heb je een brief ontvangen van onze sociale dienst? Breng deze dan zeker mee.

Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 18 september 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon