Premie herbruikbare luiers

Om de hoeveelheid restvuil te beperken, hanteert het gemeentebestuur het principe ‘de vervuiler betaalt’. Hoe meer afval je produceert, hoe meer je hiervoor dus betaalt. Een andere methode om de afvalberg te verkleinen, is het belonen van mensen die bewust minder afval produceren, bijvoorbeeld door het gebruiken van katoenen luiers in plaats van wegwerp exemplaren. Kleine kinderen produceren immers over hun gehele luierperiode ongeveer 1,1 ton afval aan wegwerpluiers. Via de gemeente kan je daarom een financiële bijdrage aanvragen voor herbruikbare luiers.

Voorwaarden

  • Je moet een inwoner zijn van Zonnebeke. Je kan een éénmalige toelage krijgen voor het gebruik van herbruikbare luiers, ook wel ecoluiers genoemd, per geboren kind. Je kind(eren) moeten gedomicilieerd zijn in Zonnebeke.
  • Herbruikbare luiers zijn luiers die gaan van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluiers. Na gebruik gooi je deze niet weg, maar kan je ze wassen om ze opnieuw te gebruiken.
  • Je kan 50% van de kostprijs terug betaald krijgen, met een maximum van 75 euro. Je moet een betaalbewijs kunnen tonen.
  • Je moet je aanvraag binnen de 12 maanden na de geboorte van je kindje indienen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Voeg hierbij ook je betaalbewijs.

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon