Klusjesdienst

Wie

Personen van 65 jaar en ouder, cliënten van de sociale dienst en personen met een medische reden kunnen gebruik maken van onze klusjesdienst.

Is er een medische reden, dan moet je dit wel kunnen aantonen met één van deze attesten:

 • Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van minstens 9 punten of 66% invaliditeit.
 • Attest van je ziekenfonds van 66% invaliditeit.
 • Attest van een specialist waaruit blijkt dat je het klusje (voorlopig) niet zelf kan uitvoeren.

Wat

Klusjes die zijn toegestaan:

 • Eenmalige of terugkerende karweitjes die geen vakkennis vereisen, gaande van kleine herstellingen tot grasmaaien en het omspitten van de tuin.
 • De klusjes zijn beperkt in omvang en in tijd.

Voor grote herstellingen moet je beroep doen op de (lokale) zelfstandigen.


Kostprijs

De prijs die je moet betalen, is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort:

 • Categorie 1: personen die cliënt zijn bij de sociale dienst: 12 euro
 • Categorie 2: personen die het recht openen op de verhoogde tegemoetkoming: 16 euro
 • Categorie 3: personen vanaf 65 jaar: 24 euro
 • Categorie 4: personen vanaf 80 jaar: 20 euro
 • Categorie 5: personen met een beperking (minstens 66% invaliditeit): 24 euro
 • Categorie 6: personen met een medisch attest van een arts-specialist: 24 euro

Als onze klusjesman bepaalde machines moet gebruiken, wordt er een bijkomende kostprijs aangerekend:

 • Machines die werken op benzine (bijvoorbeeld een grasmachine en haagschaar): 5 euro per uur
 • De motoculteur: 8 euro per uur

Betaling van de factuur gebeurt bij voorkeur via domiciliëring.Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon