Steun ter bestrijding van uithuiszettingen

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstal begeleiden.

Voorwaarden

De tegemoetkoming geldt enkel voor

 • huurders die een woning huren op de private huurmarkt
 • huurders die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor.

Procedure

Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraak maken op het Fonds. Het OCMW dat de huurder begeleidt beslist autonoom om al dan niet gebruik te maken van het Fonds.

Werkwijze:

 1. De sociale dienst neemt ambtshalve of na melding door derden kennis van de huurachterstal.
 2. De huurder komt langs en dient een steunaanvraag in.
 3. Een maatschappelijk werker onderzoekt de aanvraag en formuleert een voorstel naar het bijzonder comité voor de sociale dienst.
  1. De huurachterstal bedraagt minimum twee maanden huur en maximum zes maanden huur.
  2. De huurachterstal moet ontstaan zijn na 1 april 2020.
  3. Alle huurcontracten worden in aanmerking genomen ongeacht de duurtijd.
  4. Een tussenkomst kan aangevraagd worden voor zowel private huur als sociale huur.
  5. De huurprijs bedraagt niet meer dan een derde van het maandelijkse gezinsinkomen (hier kan van afgeweken worden).
  6. De reden van huurachterstal wordt onderzocht.
  7. De helft van de tussenkomst wordt onmiddellijk terugvorderbaar gesteld via een afbetalingsplan in schijven. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over de andere helft. (hier kan van afgeweken worden)
 4. Er wordt een begeleidingsovereenkomst opgemaakt.
 5. Tegemoetkoming van het fonds:
  1. Fonds: 25% van de betaalde huurachterstal (met een maximum van 625 euro).
  2. OCMW: 25% niet recupereerbaar bij fonds (met een maximum van 625 euro).

Er wordt aanvullend een forfaitair bedrag toegekend van 200 euro per overeenkomst.


Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen

Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 januari 2021 (publicatiedatum: 14 januari 2021)


Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 6 juni 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon