Schieting

Voor het afsteken van vreugdeschoten heb je toestemming van de burgemeester nodig.

Voorwaarden

  • Enkel het schieten met voetzoekers en gaskanons is toegelaten.
  • Het is ten strengste verboden gebruik te maken van mengsels van ‘schietpoeder’ of ‘carbure’ (bijvoorbeeld: mengsels van zwavel + kaliumchloraat).
  • Het afvuren mag niet gebeuren tussen 22 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens.
  • Je moet de toelating drie dagen vóór de schieting uithangen aan een raam dat uitgeeft aan de straatkant op het adres waar de schieting zal plaatsvinden. Je moet dus op tijd je aanvraag doen.
  • Je moet alle nodige maatregelen nemen om eventuele ongevallen te voorkomen.
  • Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden door het afleveren van de toelating.
  • Je moet de toelating steeds kunnen voorleggen aan de bevoegde diensten, aan de leverancier en aan de lokale politie.

Aanvraag

Je mag je aanvraag richten tot het onthaal van het gemeentehuis via het online formulier.

Je ontvangt de vergunning in drievoud: één om te bewaren, één om uit te hangen en één voor de leverancier.

Een afschrift van je toelating wordt ook aan het lokale politiecommissariaat en aan de burgemeester bezorgd door de gemeentediensten.

Laatste update: 20 mei 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon