Wielerwedstrijd

Wat is een wielerwedstrijd?

Een ‘wielerwedstrijd’ is een vergunde manifestatie met rijwielen in competitief verband met meerdere deelnemers, een tijdsopname en/of een klassement. Een ‘alle-terrein wedstrijd’ slaat op een wielerwedstrijd die hoofzakelijk georganiseerd wordt op onverharde wegen en die slechts deels of niet op de openbare weg plaatsvindt.

Wat moet je doen?

 1. Voor alle wielerwedstrijden, ook de alle-terreinwedstrijden, heb je een vergunning nodig van elke burgemeester op wiens grondgebied de wielerwedstrijd passeert. Bij een alle-terreinwedstrijd moet je ook de toestemming hebben om de terreinen van het niet-openbaar domein te gebruiken. Bij een wedstrijd in lijn (een of meer trajecten van minimum 20 kilometer) moet je ook een afschrift bezorgen aan de federale politie. Bij wedstrijden met meerdere ritten, is een vergunning nodig voor elke rit.
  Deze vergunning(en) moet je uiterlijk drie maanden voor de wedstrijddag aanvragen.
  De burgemeesters hebben tot zes weken voor de wedstrijd om over de vergunning te beslissen. Ze kunnen er voorwaarden aan koppelen.
 2. Gebruikt de wedstrijd gewestwegen of komt hij voorbij een kruispunt met een gewestweg, dan moet de gewestelijke wegbeheerder hiervoor eerst toestemming geven. Die wordt voor het ganse parcours gevraagd door de referentieburgemeester (in principe de burgemeester van de aankomstplaats). De referentieburgemeester vraagt ook het advies van de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening.
 3. Informeer bij de Wielerbond of de wielerwedstrijd georganiseerd kan worden. De wedstrijd wordt ingeschreven in de kalender van de Federatie Belgische Wielerbond /Wielerbond Vlaanderen /Vrije Liefhebbers Federatie. Hun toelating voeg je toe aan je aanvraag.
 4. Op advies van de lokale politie wordt aangeduid op welke plaatsen/kruispunten een seingever moet geplaatst worden. Deze plaatsen/kruispunten worden vermeld in de vergunning.
  Pas op: een seingever moet ten minste 18 jaar zijn en mag maximum 78 jaar oud zijn.
 5. Je moet een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van onder meer jezelf als organisator, de signaalgevers en de deelnemende renners. Ten laatste acht weken voor de wedstrijd bezorg je het bewijs daarvan aan elke betrokken burgemeester.

Voor Zonnebeke:

 1. Vul eerst het aanvraagformulier in.
 2. Geef je wielerwedstrijd daarna aan via het platform EagleBe. Het aanvraagformulier én de toelating van de Wielerbond kan je hier als bijlage toevoegen.
 3. Als organisator ben je verplicht om alle buurtbewoners via een bewonersbrief op tijd in te lichten over de hinder die het evenement met zich meebrengt.
Laatste update: 3 augustus 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon