Richtlijnen voor organisatoren

De hele procedure rond de melding van evenementen en de bijhorende richtlijnen voor organisatoren dient om evenementen veilig te laten plaatsvinden. De veiligheid van een evenement is in grote mate te realiseren door het toepassen van een aantal reglementen en richtlijnen door de organisator zelf.

Daarnaast kunnen de veiligheidsdiensten aan bijkomende preventie doen door middel van adviezen, veiligheidsrondgangen en een checklist, het opstellen van noodplanningszones (NPZ), operatieorders en Nood- en Interventieplannen (NIP) en het opstellen van evaluaties.

Een goede voorbereiding van een evenement en het systematisch en transparant delen van informatie aan de betrokken veiligheidsdiensten zorgt voor een efficiënte en gecoördineerde (re)actie bij eventuele incidenten.

De organisator is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn evenement en moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid en het ordelijk verloop van het evenement te garanderen, de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en de hinder tot een minimum te beperken.

Meer informatie over een veilig evenement vind je in de evenementengids en op deze pagina.

Laatste update: 6 maart 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon