OC Santforde

Algemene info

 • Adres: Zandvoordeplaats 36, Zandvoorde
 • Zaalverantwoordelijke: Ronny Durnez, 0478 50 61 46
 • Toegang: je hebt een badge nodig.
  • Deze vraag je aan bij de evenementendienst, elke werkdag van 9 tot 12 uur: 051 48 00 61, evenementen@zonnebeke.be
  • Je krijgt pas toegang tot de zaal vanaf 10 uur.

Infrastructuur

 • Verwarming: elektrische verwarming.
 • Wifi: Wifi4EU.
 • Materiaal: het aanwezige materiaal vind je terug op het infobord in de zaal of vraag ernaar bij de dienst. Controleer voor het gebruik van de zaal of de aantallen kloppen. Zo niet, geef dit door aan de evenementendienst (met foto’s). Breek je iets, geef dit dan door aan de evenementendienst. De gemeente rekent je de kostprijs aan.
 • Badgelezer: aan elk gemeentelijk gebouw hangt een badgelezer bij de ingang, waar je je badge kunt opladen. Je hebt maar toegang tot de zaal op de uren die je hebt aangevraagd. Vroeger of later kun je niet binnen. Voor elke toegang tot de zaal is het noodzakelijk om je badge op te laden aan deze lezer. Pas erna kun je het gebouw binnen. Wanneer de badgelezer buiten gebruik is, kun je altijd opladen aan de badgelezer aan de ingang van het gemeentehuis.
 • In het OC is er een zaaltje, bar en een keukentje.

Afspraken

 • Poets de zaal na gebruik.
 • Deponeer afval in eigen vuilzakken en neem deze mee.
 • Zet de verwarming op de laagste stand.
 • Sluit deuren en vensters bij je vertrek.
 • Doof de lichten bij je vertrek.

Varia

 • Geluidsnorm: in gemeentegebouwen is dit beperkt tot 85 dB (A) Laeg, 15 min.
 • Einde evenement: elke activiteit moet uiterlijk om 4 uur beëindigd zijn.
 • SABAM: de gemeente betaalt dit jaarlijks voor deze zaal (dit geldt niet voor betalende optredens, fuiven en theatervoorstellingen).
 • Billijke vergoeding: gratis.

Onregelmatigheden

Na elk gebruik controleert de zaalverantwoordelijke de zaal. Als er onregelmatigheden worden vastgesteld, dan neemt de evenementendienst contact met je op. Bij herhaalde onregelmatigheden, kan de vereniging uitgesloten worden van verder gebruik van alle gemeente-infrastructuur.

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon