Pensioen

Na een actieve loopbaan kan je genieten van een pensioen.

In België bestaan er in hoofdzaak drie pensioenstelsels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel. Wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, heeft recht op een inkomensgarantie voor ouderen. Wie een gemengde loopbaan had, kan een pensioen ontvangen uit meerdere pensioenstelsels.

Via 'Mypension' kan je jouw persoonlijk dossier raadplegen. Je vindt er ook andere nuttige informatie en kan er zelf je pensioen aanvragen via de link 'pensioen zelf aanvragen'.

De pensioendienst heeft een zitdag in Zonnebeke. Elke eerste maandag van de maand kan je met je vragen terecht in de raadzaal van het gemeentehuis van 9uur tot 11uur.