Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen.

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.


Aanvraag

Je kan het attest of uittreksel aanvragen op volgend adres:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale dienst van het stamboek (HRA – E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

024 41 83 28
dghr.hrgan@mil.be

Vermeld bij je aanvraag je naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum en adres zodat het stamboekuittreksel kan worden opgestuurd.


Laatste update: 12 mei 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon