Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het legt voor de in het plan opgenomen percelen onder andere vast

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over deze projecten en plannen. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan.

Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er je mening over geven. Je kan deze hier digitaal inkijken of het dossier inkijken bij de dienst omgeving (enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur).


GRUP METALEN VANDENBROUCKE

Openbaar onderzoek: van 22 maart 2021 tot en met 21 mei 2021


GRUP MALENGIER

Openbaar onderzoek: van 30 mei 2022 tot en met 28 juli 2022

Hoe opmerkingen of een bezwaar indienen tijdens een openbaar onderzoek?

Tijdens een openbaar onderzoek kan je een bezwaar of reactie indienen, uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek. Deze moeten gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van Zonnebeke op één van de volgende manieren:

  • per e-mail: omgeving@zonnebeke.be;
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen van Zonnebeke, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke;
  • per brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Zonnebeke, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke.

Contact

Omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 17 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon