Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het legt voor de in het plan opgenomen percelen onder andere vast

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over deze projecten en plannen. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan.

Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er je mening over geven. Je kan deze hier digitaal inkijken of het volledige dossier inkijken bij de dienst omgeving (enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur).


GRUP METALEN VANDENBROUCKE

Openbaar onderzoek: afgelopen


GRUP MALENGIER

De gemeenteraad van Zonnebeke besliste in zitting van 15 mei 2023 over te gaan tot de voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malengier.

Openbaar onderzoek: afgelopen

Hoe opmerkingen of een bezwaar indienen tijdens een openbaar onderzoek?

Tijdens een openbaar onderzoek kan je een bezwaar of reactie indienen, uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek. Deze moeten gericht worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) op één van de volgende manieren:

  • per aangetekende brief aan de GECORO, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke;
  • per brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Zonnebeke, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke.

Omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 31 augustus 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon