College van burgemeester en schepenen / Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau is het uitvoerend orgaan van de gemeente / het OCMW.

Het schepencollege / vast bureau neemt het dagelijks bestuur van de gemeente / het OCMW waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad.

In Zonnebeke bestaat het schepencollege / vast bureau uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Leden

Partij: #TEAM8980

Spreekuur: elke dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag van 9 tot 11 uur, op afspraak.

Contact gemeentehuis: 051 48 00 60, burgemeester@zonnebeke.be

Contact privé: Goudbergstraat 2 – Passendale, 051 77 72 92, 0472 95 54 68

Bevoegdheden: brandweer, politie, noodplanning, woonbeleid, GAS, algemeen beleid en coördinatie, ruimtelijke ordening, communicatie, lokale economie, patrimonium

Partij: #TEAM8980

Spreekuur: elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur, op afspraak.

Contact gemeentehuis: dirk.sioen@zonnebeke.be

Contact privé: Ieperstraat 21 – Zonnebeke, 051 77 84 66, 0496 31 71 01

Bevoegdheden: openbare werken, riolering, nutsvoorzieningen, senioren, burgerzaken

Partij: #TEAM8980

Spreekuur: elke donderdag van 9 tot 12 uur, op afspraak.

Contact gemeentehuis: jan.vandoolaeghe@zonnebeke.be

Contact privé: Langemarkstraat 9a – Zonnebeke, 0496 27 02 22

Bevoegdheden: sport, cultuur, onderwijs, personeelsbeleid, feestelijkheden

Partij: #TEAM8980

Spreekuur: elke donderdag van 14 tot 18 uur, op afspraak.

Contact gemeentehuis: koen.meersseman@zonnebeke.be

Contact privé: Steenmolenlaan 13 – Beselare, 0491 16 35 34

Bevoegdheden: financiën, jeugd, mobiliteit, ICT, digitalisatie, privacy, archief, kerkfabrieken en erediensten

Partij: #TEAM8980

Spreekuur: elke woensdag van 10 tot 12 uur, op afspraak.

Contact gemeentehuis: johan.demonie@zonnebeke.be

Contact privé: Spilstraat 127 – Beselare, 0479 24 60 44

Bevoegdheden: dierenwelzijn,  natuur en milieubeheer, openbaar groen, duurzaamheid, landbouw

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Partij: #TEAM8980

Spreekuur: elke vrijdag van 9 tot 12 uur, op afspraak.

Contact gemeentehuis: joachim.jonckheere@zonnebeke.be

Contact privé: Roeselarestraat 98 – Zonnebeke, 0473 46 68 60

Bevoegdheden: sociaal beleid, volksgezondheid, thuiszorgdiensten, kinderopvang, sociale huisvesting, AGB Memorial Museum Passchendaele 1917 (Passchendaele Museum), toerisme, verbroederingen, erfgoed, internationale samenwerking en Noord-Zuid-werking

Secretariaat
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 1 maart 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon