Adreswijziging minderjarige

Als een minderjarige verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft.

Aangifte

  • Wanneer beide ouders samenleven, volstaat het dat één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de adreswijziging. Deze ouder mag niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag.
  • Wanneer de ouders niet samenleven, volstaat het dat één van de ouders de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de adreswijziging. Deze ouder mag niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag en er mag geen gerechtelijke uitspraak bestaan waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder. De gemeente moet de andere ouder in kennis stellen van de aangifte van adreswijziging van de minderjarige. Deze ouder heeft 15 kalenderdagen na ontvangst van de brief om een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.
  • Voor de aangifte van een adreswijziging kan je terecht bij de dienst burgerzaken.

Inschrijving

Na de aangifte wordt er een onderzoek ingesteld naar de verblijfplaats van de minderjarige. Als dit positief is, wordt de minderjarige op het nieuwe adres ingeschreven en kom je langs om het adres op zijn of haar identiteitskaart of Kids-ID aan te passen.


Meenemen

  • De identiteitskaart of kids-ID en PIN- en PUK-codes.
  • Het vonnis als er al een uitspraak is.

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 9 november 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon