Ambtshalve inschrijving

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst burgerzaken, dan word je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven op dat adres.

Dit gebeurt nadat de wijkagent vaststelt dat je inderdaad op dat adres woont. Hij vraagt je dan om binnen de 14 dagen langs te gaan bij de dienst burgerzaken om je identiteitskaart aan te passen. Als je dit niet doet, volgt de ambtshalve inschrijving. Je wordt hiervan verwittigd met een aangetekende brief.

Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit moet schriftelijk gebeuren bij:

FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 15 juni 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon