Ambtshalve schrapping

Afvoering van ambtswege is de schrapping uit de bevolkingsregisters.

De wijkagent heeft vastgesteld dat je niet meer op het adres van inschrijving verblijft en het blijkt onmogelijk te zijn om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen.

Op basis van een verslag van het onderzoek van de dienst burgerzaken in samenwerking met de wijkagent beslist het college van burgemeester en schepenen om je ambtshalve te schrappen uit de bevolkingsregisters.

Indien je van ambtswege afgevoerd bent, deel je je adres mee aan de dienst burgerzaken van je woonplaats om terug ingeschreven te worden.

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 15 juni 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon