Belg worden

Als je als vreemdeling in België verblijft, kan je na een bepaald aantal jaren je nationaliteit wijzigen. Dit kan op verschillende manieren.

Hoe

Je kan op drie verschillende manieren Belg worden:

  1. Automatische toekenning: onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat jij daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan ‘automatisch toegekend’.
  2. Nationaliteitsverklaring: onder bepaalde voorwaarden kan je de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeenten
  3. Naturalisatie: alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist hierover.

Kostprijs

Voor elke nationaliteitsverklaring moet 150 euro aan registratierechten betaald worden. Neem eerst contact op met de dienst burgerzaken voordat je deze registratiekosten betaalt.Burgerzaken: niet-Belgen
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 18 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon