Omwisseling oud naar nieuw model rijbewijs

Sinds de invoer in 1967 van het Belgisch nationaal rijbewijs kunnen we vier modellen onderscheiden. Het eerste type werd afgeleverd vanaf 1967 tot en met 31 december 1988 (het Belgisch rijbewijs genaamd).

Het tweede type werd uitgereikt vanaf 1 januari 1989 tot en met 30 september 1998 (Belgisch rijbewijs naar Europees model).

Sinds 1 oktober 1998 worden volwaardige rijbewijzen afgeleverd die volledig aangepast zijn aan de normen van de Europese gemeenschappen. Sinds mei 2004 is de eerste bladzijde van dit model gewijzigd om de talen van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie weer te geven.

Oud model rijbewijs.

Sinds april 2013 is het ook mogelijk om het nieuwe rijbewijs naar bankkaartmodel aan te vragen bij de dienst burgerzaken.

Nieuw model rijbewijs, bankkaartmodel.

Voorwaarden

Momenteel bestaat er geen wettelijke omwisselingverplichting naar een recent model van rijbewijs. In een aantal situaties is het omwisselen naar een recent model wel aan te raden:

  • Wanneer je rijbewijs beschadigd is.
  • Wanneer de foto op je rijbewijs niet langer gelijkend is.
  • Wanneer je over een rijbewijs beschikt dat werd afgeleverd voor 1989.

Kostprijs

De omwisselen van een oud naar een nieuw model rijbewijs kost 25 euro.


Meenemen

  • Je huidige (oud) rijbewijs
  • Je identiteitskaart
  • Een pasfoto met een witte, egale achtergrond als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 4 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon