Rijbewijs voor personen met diabetes

Personen met diabetes hebben een aangepast rijbewijs nodig van zodra de ziekte wordt vastgesteld. Een aangepast rijbewijs heeft enkel een beperking in geldigheidsduur en vermeldt ‘diabetes’ niet.

Voorwaarden

Personen met diabetes hebben steeds een rijgeschiktheidsattest van een arts nodig.

Voor een privé-rijbewijs (groep 1) AM, A1, A2, A, B, B+E en G

  • Voor patiënten vanaf de diagnose tot en met twee inspuitingen insuline per dag: het attest wordt ingevuld door de huisarts.
  • Bij meer dan twee inspuitingen insuline per dag, bij behandeling met een insulinepomp of bij een verhoogd risico op ernstige hypoglycemie: het attest wordt ingevuld door een endocrinoloog.

Voor een professioneel rijbewijs (groep 2) C en D

  • Het attest moet steeds worden ingevuld door de arbeidsgeneesheer op basis van een advies van de huisarts of endocrinoloog en de oogarts.

Aanvraag

Je bezorgt het ingevulde attest en je oud rijbewijs aan de dienst burgerzaken en bezorgt een kopie van het attest aan je verzekeringsmaatschappij. Pas bij ontvangst van het nieuw aangepast rijbewijs heb je als persoon met diabetes een geldig rijbewijs.


Kostprijs

Het aanvragen van een aangepast rijbewijs kost 25 euro. Daarna zijn de hernieuwingen gratis.


Meenemen

  • Rijgeschiktheidsattest
  • Oud rijbewijs
  • Identiteitskaart

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 4 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon