Vrijstelling draagplicht veiligheidsgordel

Bepaalde personen zijn vrijgesteld van het dragen van de veiligheidsgordel in de auto. Je moet het vrijstellingsbewijs altijd op zak hebben.

Voorwaarden

Een persoon met een handicap, die gewichtige medische tegenindicaties vertoont voor wat betreft het dragen van de veiligheidsgordel, kan een vrijstelling bekomen.


Aanvraag

Laat dit doktersattest volledig invullen door je geneesheer en bezorg het aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst rijbewijzen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

02 277 31 11
info.mob@mobilit.fgov.be
mobilit.belgium.be

De FOD Mobiliteit en Vervoer levert het vrijstellingsbewijs af bij je thuis.


Belangrijk

  • Als je het vrijstellingsbewijs verliest, schrijf je een brief met je naam, adres, geboortedatum en de melding dat je je bewijs verloren bent. Deze brief stuur je naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Of je kan een duplicaat aanvragen via de toepassing Seatbelt. Voor de aanvraag van een duplicaat heb je een nieuw doktersattest nodig.
  • Bij een adreswijziging schrijf je een brief met je naam, geboortedatum en de melding dat je adres gewijzigd is en het nieuwe adres. Deze brief stuur je naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Je moet ook het origineel attest van de vrijstelling bijvoegen. Neem steeds een kopie voor jezelf.
  • De FOD Mobiliteit en Vervoer rekent een kostprijs aan voor het opmaken van een duplicaat.

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 12 mei 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon