Milieuklachten

Milieuklachten kan je melden bij de lokale milieupolitie of bij de omgevingsinspectie van provincie West-Vlaanderen. Bij de milieudienst kan je terecht voor eerstelijnsinformatie en algemene klachtmeldingen. De milieudienst heeft evenwel geen politionele bevoegdheid. Je kan ook melding doen via Mijn Zonnebeke.

Voor specifieke controle op milieuvergunningen of milieuwetgeving neem je best contact op met één van de volgende instanties:

  • De gemeentelijke milieudienst, voor eerstelijnsinformatie
  • De lokale politie, bij milieuhinder buiten de kantooruren: 051 77 90 90
  • De milieupolitie van ARRO Ieper, voor algemene handhaving: 057 23 05 67
  • De omgevingsinspectie van provincie West-Vlaanderen, voor toezicht op klasse 1 bedrijven: 050 24 79 60

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 17 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon