Stormschade

Als je schade hebt opgelopen door een storm, moet je eerst alle gegevens (en foto’s!) doorgeven aan je normale verzekering.

Wanneer de minister de storm erkent als een ramp, dan kan er een regeling worden uitgewerkt met het rampenfonds. De minister bepaalt hierbij de procedure en deze wordt dan meegedeeld aan de gemeente.

Landbouwers kunnen schade aangeven via dit formulier.

Heb je schade geleden die niet vergoed kan worden via je brandverzekering, doe dan aangifte bij de gemeente. Eventueel komt het rampenfonds tussen. De gemeente verzamelt de informatie en geeft deze door aan de minister.

Welke informatie moet je in dat geval doorgeven:

  • Een raming van de schade, met gedetailleerde beschrijvingen.
  • Facturen van de beschadigde goederen of facturen van de herstelling van die goederen.
  • Foto’s van de schadegevallen. Foto’s zijn namelijk het beste bewijs van de schade.
  • Eventueel een nota van het ereloon van de erkende deskundige schatter. Ook dat kan mogelijks deels gerecupereerd worden.

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 12 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon