[2021-2023] Frezenberg

Op maandag 4 oktober 2021 startten er rioleringswerken in de Frezenbergstraat, Oude Kortrijkstraat, Bellewaardestraat en in delen van de Menenstraat langs de kant van Bellewaerdepark ter hoogte van de kruispunten met de Oude Kortrijkstraat en de Bellewaardestraat. Deze duren vermoedelijk tot het najaar van 2023.

Welke werken

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in bovengenoemde straten.

Het project is opgedeeld in 10 fases. De timing met plannetjes kan je raadplegen op aquafin.be. Opgelet, deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (bv. slecht weer, archeologische vondsten…).


Updates


Hinder

Bereikbaarheid van huizen en handelszaken

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kun je met de wagen voorzichtig over rijden. Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer dus mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7 tot 16.30 uur) kun je op bepaalde momenten toch hinder ondervinden (bv. stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen).

Af en toe zal je met de auto niet tot bij de oprit of garage kunnen. Bv. als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt gelegd. De aannemer laat je dit op voorhand weten. Hij zal je vragen om je wagen tijdig in een andere straat of op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd tot bij je woning.

Bereikbaarheid van Bellewaerdepark

Tijdens het hoogseizoen loopt de aanrijroute voor parking Mexico via de gewestweg (Menenstraat).

Hinderpremie voor handelaars en ondernemers

Hinder door de werken voor je deur? Dan kun je mogelijks een hinderpremie van 2.000 euro krijgen van het Vlaamse Gewest. Als je voor deze premie in aanmerking komt, dan krijg je van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kun je de uitbetaling van de premie aanvragen. Ben je gedwongen je zaak volledig te sluiten, dan kun je bijkomend een sluitingspremie vragen.

Voorwaarden en meer info: vlaio.be/hinderpremie.

Busregeling van De Lijn

De werken hebben invloed op de verbinding van De Lijn langs de N8 Menenstraat (Ieper-Menen). De verbinding zal steeds mogelijk blijven maar wel via versmalde rijstroken of beurtelings verkeer.

Raadpleeg de info aan de haltes of kijk op delijn.be.

Verloop van leveringen, vuilnisophaling en postbedeling

Bpost en de huisvuilophaaldienst werden verwittigd van de werken.

Plan je een verhuis of verwacht je een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer of het Aquafin Contactcenter.


Meer info en vragen

Aquafin

Meer informatie en vragen over het project.

03 450 45 45 (van 8 tot 17 uur)
contactcenter@aquafin.be
aquafin.be
nieuwsbrief van Aquafin

Aannemer BVBA Desot

Een praktische vraag over bijvoorbeeld de toegang tot je woning of de afwerking van je oprit? Een verhuis of levering gepland? …

John Desot
057 48 81 49 – 0495 23 72 25 (Jelle De Cock)
john@desot.com

Locatie werfkeet: Menenstraat, ter hoogte van Omnishop Bossaert


Contact

Infrastructuur
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 1 juni 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon