Modder op de weg

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van hard werken voor de landbouwers. Het is ook een periode van toegenomen verkeersonveiligheid op de wegen van en naar de landbouwbedrijven en -velden. Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er een bekend probleem op: modder op de weg! Door de modder liggen de wegen er plotseling spekglad bij zodat er zich elk jaar opnieuw – soms ernstige – verkeersongevallen voordoen. Het is dus van het grootste belang dat de modder zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd. Natuurlijk is het tijdens het transport van de oogst onvermijdelijk dat modder, aardappelen, bieten of maïs op de weg belanden. Daarom is het belangrijk dat zowel de landbouwers, de loonwerkers die de oogstwerken uitvoeren en de andere weggebruikers die de vuile wegen gebruiken hun voorzorgen nemen.

Tips voor landbouwers, loonwerkers en transporteurs

  • Waarschuwen: als er slipgevaar is, moet je het verkeer waarschuwen. Je kan hiervoor signalisatiesets kopen aan het onthaal van het gemeentehuis. Deze sets kosten 40 euro en bestaan uit twee waarschuwingsborden ‘Modder!’. Deze actie loopt elk jaar van september tot eind december. Het is ook zeer belangrijk dat de waarschuwingsborden worden weggehaald van zodra de weg is schoongemaakt.
  • Reinigen: een vuil wegdek moet zo snel mogelijk schoongemaakt worden, soms is het nodig om de weg schoon te spuiten. Voor de veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer.

Tips voor de andere weggebruikers

In september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg. Heb begrip voor landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en houd rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat. Hoffelijkheid kan wonderen doen. Wees voorbereid op eventuele vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en/of velden. Pas je snelheid aan! Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg bevinden om deze schoon te maken. Matig je snelheid bij het voorbijrijden van de werkzaamheden. Sla waarschuwingen over slipgevaar niet in de wind maar pas je rijstijl aan.

Onthaal
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 21 september 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon