Slachtbewijzen

Iedereen die een slachting voor particulier gebruik wil (laten) uitvoeren, moet beschikken over een registratienummer. Als eigenaar moet je bovendien over een slachtaangifte, nieuw model, beschikken als de slachting buiten het slachthuis gebeurt. De registratie kan je doen aan het onthaal van het gemeentehuis. Daar ontvang je ook je slachtbewijs voor je slachtaangifte, in het gemeentehuis of in het slachthuis.

Wat

Particuliere slachting is het slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend gebruikt wordt voor eigen gebruik van de eigenaar van het dier en zijn gezin, ongeacht of het dier voor het slachten gehouden werd door een professionele veehouder of door iemand die dit als hobby doet.


Wie

Registratie van een particuliere slachting is nodig voor:

  • Iedereen die eigenaar is van een dier (zelf gekweekt of pas aangekocht) en dit voor particulier gebruik wil laten slachten.
  • Veehouders (professioneel of hobby) die reeds gekend zijn bij SANITEL. Zij hebben een registratienummer.

Dieren

Voor deze dieren kan de gemeente een particuliere slachting registeren en een slachtbewijs afleveren:

  • Enkel voor varkens, schapen, geiten en herten als deze buiten  het slachthuis geslacht worden.
  • De gemeente kan geen slachtbewijs meer afleveren voor runderen en kalveren omdat deze enkel nog in een slachthuis mogen geslacht worden.
  • Er is geen slachtaangifte nodig voor een particuliere slachting van gevogelte, konijnen en wild buiten het slachthuis. De eigenaar moet wel vooraf geregistreerd zijn voor slachtingen in het slachthuis.

Wanneer

De aangifte van een particuliere slachting gebeurt:

  • De slachting voor particulier gebruik die uitgevoerd wordt in het slachthuis, gebeurt in het slachthuis, gelijktijdig met de aanvoer van het dier.
  • Een slachting voor particulier gebruik, die uitgevoerd wordt buiten het slachthuis, gebeurt in de gemeente ten laatste twee werkdagen en ten vroegste tien dagen voor het slachten.

Nummers

Iedereen die dieren houdt (professioneel of hobby) moet deze laten registreren bij Sanitel (voor runderen, varkens, schapen, geiten en herten ongeacht het aantal stuks, voor pluimvee vanaf 200 stuks).

  • De plaats waar de dieren gehouden worden, krijgt een identificatienummer, dit is het beslagnummer (acht cijfers). Het is dit nummer dat moet ingegeven worden bij de aangifte van een particuliere slachting. Voor de inschrijving bij Sanitel kan je terecht bij dgz.be.
  • De persoon die toezicht houdt op de dieren (de veehouder zelf) krijgt eveneens een nummer, dit is het houdernummer bestaande uit negen cijfers. Het is dit nummer dat gebruikt wordt als registratienummer van een veehouder. Het houdernummer kan dus gebruikt worden als registratienummer voor de aangever van een particuliere slachting. Hiervan kan een bewijs worden afgedrukt bij het onthaal op het gemeentehuis.

Onthaal
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon