Hulp bij vakantiekosten

Vakantie is belangrijk. Voor iedereen. Dus ook voor mensen die langdurig ziek zijn of een beperking hebben. Daarom komt gemeente Zonnebeke tussen in de kosten voor een aangepast vakantieverblijf.

Voorwaarden

Voor de persoon die langdurig ziek is of een beperking heeft:
  • Inwoner zijn van gemeente Zonnebeke.
  • Voor 66% invalide verklaard zijn: dit wordt vastgesteld met een attest.
Voor de vakantie:
  • Je vakantie moet minstens vijf dagen duren (inclusief reisdagen).
  • Je vakantie moet georganiseerd zijn door een sociale vereniging en/of een ziekenfonds, die hiertoe gemachtigd is door de Federale Overheid.

Alle info over de voorwaarden kan je in detail nalezen in het reglement.


Aanvraag

Dien je aanvraag in bij de sociale dienst via het aanvraagformulier.

  • Dien je aanvraag in binnen de drie maanden volgend op het einde van je vakantie en uiterlijk tegen 31 december van het jaar waarin je vakantie plaatsvond.
  • Je kan de toelage slechts één maal per jaar ontvangen.

Binnen de 30 dagen na de uiterlijke aanvraagdatum (31 december) beslist de raad voor maatschappelijk welzijn over het al dan niet toekennen van de premie.


Premie

De premie bedraagt maximum 50 euro per vakantie, per jaar, maar is ook beperkt tot het bedrag dat de aanvrager zelf heeft moeten betalen aan de organisator van de vakantie.Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 3 augustus 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon