Mantelzorgpremie

Mantelzorg is een belangrijke aanvulling op professionele hulpverlening en thuiszorg. Zo kunnen personen die zorg nodig hebben, blijven thuis wonen. Gemeente Zonnebeke wil via de mantelzorgpremie haar waardering uitdrukken voor de mantelzorgers die zich dagelijks inzetten.

Voorwaarden

Voor de persoon die zorg nodig heeft:
  • Inwoner zijn van gemeente Zonnebeke.
  • Effectief in de eigen thuissituatie verblijven.
  • Mantelzorg ontvangen: dit is niet-beroepsmatige hulp in de dagelijkse huishoudelijke activiteiten.
  • Zorgbehoevend zijn: dit wordt vastgesteld met een attest.
Voor de mantelzorger:
  • Mantelzorg geven: dit is niet-beroepsmatige hulp in de dagelijkse huishoudelijke activiteiten.
  • Er wordt op regelmatige basis mantelzorg gegeven.
  • De mantelzorg gebeurt op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier en zorgt er effectief voor dat de zorgbehoevende hierdoor langer thuis kan wonen.

Alle info over de voorwaarden kan je in detail nalezen in het reglement.


Aanvraag

Dien je aanvraag in bij de sociale dienst via het aanvraagformulier.

  • De aanvraag gebeurt door de zorgbehoevende of zijn of haar gevolmachtigde en wordt medeondertekend door de mantelzorger(s).
  • Een mantelzorger kan ongeacht het aantal zorgbehoevenden bij wie hij of zij zorg verstrekt ten hoogste één volledige of twee gehalveerde maandelijkse premies ontvangen.
  • Per zorgbehoevende kan slechts één mantelzorgpremie worden aangevraagd en dit voor maximaal twee mantelzorgers.

Binnen de 30 dagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier (inclusief bewijsstukken), komt er een maatschappelijk werker op huisbezoek. Daarna beslist de raad voor maatschappelijk welzijn over het al dan niet toekennen van de premie.


Premie

De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand. Als er twee mantelzorgers werden vermeld op de aanvraag, krijgt elke mantelzorger 10 euro per maand.Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 3 mei 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon