Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wie aangesloten is bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.
Het is een vaste vergoeding die maandelijks door uw zorgkas wordt uitbetaald.

Voorwaarden


Regelgeving

Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.


Bedrag

Financieel voordeel

Het zorgbudget bedraagt sinds 1 januari 2023 135 euro per maand voor een persoon die van mantel- en thuiszorg of residentiële zorg geniet.

Dit bedrag is niet belastbaar en moet dus niet worden aangegeven.

Een schuldbemiddelaar is gemachtigd om alle vormen van inkomen/tegemoetkomingen (dus ook het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden) aan te wenden om de schulden af te lossen.


Regelgeving

Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.


Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 6 juni 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon