Hulp bij verblijfskosten woonzorgcentrum

Als je verblijft in een woonzorgcentrum en je kan zelf niet instaan voor de betaling van je verblijfskosten, noch met je maandelijks inkomen, noch met je spaargeld, dan kan onze sociale dienst eventueel tussenkomen.

Je volledig inkomen wordt gebruikt om je verblijfskost in het zorgcentrum te betalen, zo ook eventuele hospitalisatiekosten en -verzekering, je ziekenfondsbijdrage, dokters- en medicatiekosten en je personenbelasting.

Kom je niet toe met je inkomen, dan wordt het verschil betaald door onze sociale dienst. Bovenop deze tussenkomst heb je recht op een maandelijks zakgeld van 75 euro (niet-geïndexeerd bedrag). Dit zakgeld kan je gebruiken naar vrije keuze.

Voorwaarden

 • Je maandelijks inkomen is niet voldoende om je verblijfskosten te betalen.
 • Als alleenstaande beschik je maximaal over 3.750 euro spaargeld. Als koppel maximaal 6.250 euro.
 • We houden rekening met eventuele onroerende goederen die je bezit of hebt verkocht in de voorbije 10 jaar.
 • De tussenkomst kan opgestart worden zowel op het moment van opname als in de loop van het verblijf.

Lees alle voorwaarden in detail na in het reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 maart 2018.


Procedure

 • De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.
 • Als u kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

Terugvordering

 • Als je beschikt over onroerende goederen, dan neemt de sociale dienst hierop een hypotheek. Bij verkoop van deze onroerende goederen, wordt de ontvangen tussenkomst teruggevorderd.
 • Als je onze sociale dienst onjuiste informatie hebt bezorgd over je spaargeld, dan kunnen wij de ontvangen tussenkomst van de voorbije vijf jaar terugvorderen.
 • De ontvangen tussenkomst wordt niet teruggevorderd van eventuele onderhoudsplichtigen.

Wat meebrengen

 • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
 • een overzicht van de spaargelden
 • een kopie van uw identiteitskaart.

Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 13 juli 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon