Gebruik van cateringmateriaal

Regelgeving cateringmateriaal 2022

De wetgeving rond cateringmateriaal blijft van kracht. Voor het serveren van dranken gebruik je herbruikbare recipiënten. Je kan nog wegwerpdrankverpakkingen gebruiken als minstens 95% hiervan gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Overheidsevenementen moeten in elk geval herbruikbare recipiënten gebruiken, voor deze evenementen is de 95%-maatregel niet toegelaten. Overheidsevenementen zijn sinds 2022 ook verplicht om bereide voedingsmiddelen aan te bieden in herbruikbaar cateringmateriaal. Wil je weten onder welke regelgeving jij valt? Raadpleeg dan de beslissingsbomen.

Handhaving 95% inzameling wegwerpdrankverpakkingen

De wetgeving gaat haar 3de jaar in en daarom voorzien de OVAM en de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving om in 2022 steekproefsgewijs informatie op te vragen bij een aantal Vlaamse evenementen om de inzamelingspercentages van wegwerpdrankverpakkingen op te volgen. Ook plaatsbezoeken aan de evenementen kunnen hierbij gebeuren waarbij de controle op de selectieve inzameling van afvalstoffen centraal zal staan.

De informatieverzameling zal inzetten op opvolging van de inzamelingsmethode en monitoring van het daarmee bekomen inzamelingspercentage.

Het staat organisatoren vrij om zelf een berekeningsmethode uit te werken, of je kan de leidraad 95% van de OVAM gebruiken.

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon