Geluid

Sabam

Sabam is de vergoeding voor de auteur van de muziek.

De gemeente betaalt een forfait voor Sabam voor volgende zalen:

  • OC ’t Zonnerad in Zonnebeke
  • OC De Leege Platse in Beselare
  • OC ’t Gelevelt in Geluveld
  • OC Santforde in Zandvoorde

Als je daar een activiteit organiseert, hoef je geen sabam meer aan te vragen en/of te betalen.

Opgelet: deze forfait telt niet voor fuiven, toneelvoorstellingen en optredens (zowel gratis als betalend). In deze gevallen moet je wel, minstens 3 weken op voorhand, sabam aanvragen. Je krijgt achteraf de factuur. Vraag dit tijdig aan, want wie te laat aanvraagt, betaalt meer. Alle info op sabam.be.

 

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is de vergoeding die je als organisator van een evenement moet betalen als er publiekelijk muziek wordt gespeeld.

Goed nieuws voor organisatoren van lokale, kleinschalige evenementen: de Vlaamse Overheid neemt de billijke vergoeding van je over. Dit geldt echter niet voor fuiven.

Via debillijkevergoeding.be kom je te weten of je initiatief in aanmerking komt. Je kunt er ook een aangifte indienen en het tarief berekenen. Voor fuiven moet je zelf contact nemen met het inningskantoor van de billijke vergoeding. Dit vind je ook terug op hun website.

 

Geluidsnorm

Gebruik je een gemeentelijk gebouw voor je activiteit of evenement? Dan is de geluidsnorm 85 decibel. Hier kan van afgeweken worden tot 95 decibel. Daarvoor moet je op voorhand een gemotiveerde aanvraag indienen via EagleBe. (Hoe werkt EagleBe?) Deze maatregel wordt toegepast om blijvende gehoorschade, die optreedt vanaf 95 decibel, te voorkomen.

Laatste update: 3 augustus 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon