Kerstmarkten

Bij de opbouw van een kerstmarkt moet er met deze richtlijnen rekening gehouden worden:

 • Een doorgang vrijhouden van 4 meter voor de hulpdiensten.
 • Stel de tenten niet op tot tegen de gebouwen. Zo is een vlotte en veilige ontruiming mogelijk van deze achterliggende gebouwen.
 • Plaats geen vuurkorven in de tenten of huisjes. Plaats ze op een veilige afstand. Stel ze veilig op zodat er niet kan worden tegen gelopen of dat ze kunnen worden omver gestoten. Voorzie een warmtebestendige grondplaat of zand onderaan.
 • Plaats geen brandende kaarsen in de tenten of huisjes.
 • Alle elektrische bedradingen en toestellen moeten volgens de regelgeving worden geïnstalleerd. De beschermende mantel rondom kabels of draden mag niet beschadigd of onderbroken zijn. Sluit ze rechtstreeks aan op het hoofdverdeelbord. Bevestig de kabels enkel aan andere constructies met isolerend en onbrandbaar materiaal.
 • Zorg ervoor dat de stroomvoerende delen van elektrische bedradingen en toestellen niet aangeraakt kunnen worden.
 • Gebruik je verwarmingstoestellen/terrasverwarmers:
  • Deze mogen gebruikt worden in openlucht of in een ruimte/tent waarvan 1/3de van de gevels/zeilen open zijn.
  • Plaats ze op een veilige afstand van minstens 1 meter, zowel in de hoogte als er rond, van brandbare materialen.
 • Gebruik je gasflessen:
  • Stel deze dan veilig op met voldoende vrije ruimte van de gebouwen. Plaats ze op minstens 3 meter afstand van kelderopeningen en rioolmonden en andere lager gelegen delen. Zorg dat bezoekers er niet bij kunnen.
  • Slangen en aansluitingen mogen maximum 2 meter lang zijn. Ze moeten visueel zichtbaar zijn over de volledige lengte. Ze mogen maximaal 5 jaar oud zijn als ze van kunststof gemaakt zijn. De slangen mogen geen zichtbare scheurtjes, barsten of andere abnormale vervormingen hebben. Ze mogen niet lekken. Bevestig de slangen met metalen knelfitting.
  • Gebruik de gasflessen en aansluitingen met kennis van zaken.
  • Enkel de dagvoorraad gasflessen mag in de tent of het huisje aanwezig zijn.
  • Hanteer de gasflessen voorzichtig. Plaats ze steeds rechtop. Zorg dat ze niet kunnen omkantelen.
  • Gebruik geen gasflessen om de tent vast te houden.
  • Plaats de lege gasflessen op een andere plaats dan de volle.
 • Gebruik je barbecues of toestellen om te bakken/braden:
  • Plaats de toestellen op een veilige afstand van brandbare materialen en de gebouwen (minstens 1,20 meter).
  • Plaats ze op een stabiele ondergrond.
  • Plaats ze niet onder een tent, luifel of enig ander object dat brandbaar is.
  • Zorg dat bezoekers de toestellen niet kunnen aanraken. Plaats een nadar rond een barbecue.
 • Per tent, huisje of ander soort inrichting moet je over minstens één, jaarlijks gekeurde, draagbare snelblusser van één bluseenheid beschikken (één bluseenheid = 6 kg poederblusser ABC of 6 l schuimblusser).
 • Per tent, huisje of ander soort inrichting waar gewerkt wordt met een kooktoestel, baktoestel, barbecue, friteuse of vuurkorf moet je over minstens één blusdeken beschikken.
 • Voor elke frituurpan moet je passend metalen deksel hebben.
 • De ondergrondse hydranten moeten vrij blijven en bereikbaar zijn voor de brandweer.
 • Zorg dat er tijdens de uitbating altijd een verantwoordelijke aanwezig is. Zo kan er snel ingegrepen worden bij incidenten.
 • Er moet een elektronisch meldingsformulier ingevuld worden per kerstmarkt.
 • Als er sprake is van dreigingsniveau 3 (= de dreiging is waarschijnlijk en ernstig), dan gelden deze afspraken met je medewerkers:
  • Let extra op verdachte gedragingen, voortuigen en voorwerpen.
  • Zorg dat de organisatie goed herkenbaar is via de kledij.
  • Organiseer een (veiligheids)briefing voor alle medewerkers over de verhoogde waakzaamheid, over procedures bij bommeldingen en evacuaties, over het interne veiligheidsplan…

Bovenstaande richtlijnen moeten doorgegeven worden aan alle standhouders, medewerkers en betrokkenen. Met daarbij: naam en gsm-nummer van de verantwoordelijke en de noodnummers voor de brandweer (112), ambulance (112) en de politie (101).

Laatste update: 14 november 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon