Attest van erfopvolging

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene.

Wie

Je kan het attest van erfopvolging krijgen als je een wettelijke erfgenaam van de overledene bent.


Waarvoor

Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde ‘derde houder’ van de tegoeden) geblokkeerd.

Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van:

  • een akte of attest van erfopvolging, opgemaakt door de notaris.
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de de FOD Financiën.

Hoe

Geen huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

Heeft de overledene geen van bovenstaande documenten opgemaakt dan heb je een attest van erfopvolging nodig. Het afleveren van een attest van erfopvolging is een federale bevoegdheid. Je kan dit attest online aanvragen via MyMinfin.

Meer info over deze online aanvraag vind je op de website van de FOD Financiën.

Als je geen toegang hebt tot MyMinfin kan je contact opnemen via het contactcenter op het nummer 02 572 57 57 om een papieren aanvraagformulier te krijgen.

Wel een huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

In de volgende gevallen kan de FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken door een notaris:

  • de overledene was gehuwd met een huwelijkscontract.
  • de overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris.
  • de overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten.
  • de overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen.

De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.


Laatste update: 29 september 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon