Begrafenisvergoeding oudstrijders

Gemeente Zonnebeke keert een begrafenisvergoeding uit bij het overlijden van oudstrijders of gelijkgestelden (verzetsleden, politiek gevangenen…) die gedomicilieerd zijn in Zonnebeke.

Voorwaarden

  • De overledene is ingeschreven in de bevolkingsregisters van Zonnebeke.
  • De weduwe van de overledene of de rechthebbende die het bewijs kan leveren van de betaling van de begrafenis heeft recht op deze vergoeding.

Meenemen

  • Afschrift van het betalingsbewijs van de begrafenis op naam van de aanvrager.
  • Afschrift van een legitimatiebewijs statuut van de Nationale Erkentelijkheid (de lidkaart van de Nationale Oudstrijdersbond is niet geldig).
  • Een uittreksel van de overlijdensakte.

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 4 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon