Hulp bij begrafeniskosten

De familie en erfgenamen regelen bij een overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, kan de gemeente zorgen voor een minimale begrafenis.

Neem contact op met onze sociale dienst. Een maatschappelijk werker zal een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren om na te gaan of je in aanmerking komt.

Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 4 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon