Geoloket

Via het geoloket kan je stedenbouwkundige informatie raadplegen. Je krijgt een overzicht van:

  • De gemeentelijke inventaris van bouwkundig erfgoed
  • Beschermde monumenten
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten
  • Verkavelingen
  • Bijzondere Plannen van Aanleg
  • Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Stedenbouwkundige verordeningen
  • Het Gewestplan

Je kan zoeken op adres, perceelnummer of je kan het perceel gewoon aanklikken op de kaart.

Omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 20 februari 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon