Register onbebouwde percelen

Het register onbebouwde percelen is een gemeentelijk register waarin alle actuele en beschikbare onbebouwde percelen in kaart worden gebracht.

Een perceel is onbebouwd als er geen gebouwen of constructies aanwezig zijn volgens de geldende planologische, technisch- stedenbouwkundige en juridische normen.

In het register worden enkel ‘nuttige’ percelen opgenomen. Dat zijn gronden waarop effectief kan gebouwd worden. Bermen, nutsvoorzieningen, parken, sportcentra… worden niet opgenomen, tenzij bebouwing voor ten minste één woning nog mogelijk zou zijn.

De gemeente actualiseert deze gegevens halfjaarlijks.

Meer info over het register kan je bekomen bij de dienst omgeving.

Omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 6 juli 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon