Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren zal sturen. Het structuurplan bepaalt de principes waarop het verdere beleid rond ruimtelijke ordening wordt uitgebouwd. Het GRS bepaalt waar er in de toekomst nog kan gebouwd worden, waar er nood is aan extra ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven, waar sociale kavels kunnen gerealiseerd worden en dergelijke meer. Het GRS bestaat zowel uit teksten als bijhorende kaarten.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt door de gewesten, de provincies en de steden en gemeenten. Het GRS van Zonnebeke richt zich naar het ruimtelijk structuurplan van Vlaanderen en het ruimtelijk structuurplan van de provincie West-Vlaanderen.

Het GRS wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Het blijft in ieder geval van kracht tot dat het door een nieuw goedgekeurd GRS is vervangen.

Het GRS van de gemeente Zonnebeke werd goedgekeurd op 4 november 2004.

Omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 10 augustus 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon