Rooilijnplannen

De rooilijn is de grens tussen het openbaar domein en de private eigendommen.

Rooilijnplannen

Rooilijnplannen zijn plannen waarop je kan zien waar de rooilijn ligt ten opzichte van het perceel of waarop je kan nagaan of je perceel getroffen wordt door een rooilijn.

Wanneer je perceel getroffen wordt door een rooilijn wil dat zeggen dat de rooilijn over je perceel loopt en niet grenst met de openbare weg. Als het nodig is, kan de rooilijn gerealiseerd worden via onteigening. In dat geval wordt dat deel van het perceel dat afgescheiden wordt door de rooilijn en grenst aan de openbare weg, onteigend. Er kan echter ook bepaald worden dat de rooilijn enkel wordt uitgevoerd als een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning ingediend wordt.

Bekijk hier de geldige rooilijnplannen van Zonnebeke.

Afstand van meerwaarde

De zogenaamde ‘afstand van meerwaarde’ is een verklaring die je als bouwheer moet ondertekenen. De verklaring houdt in dat je afstand doet van de meerwaarde die je onroerend goed heeft gekregen door de uitvoering van de aangevraagde bouw- en verbouwingswerken.

Die verklaring van afstand van meerwaarde wordt bevestigd in de authentieke akte die door de notaris wordt opgemaakt. De notaris biedt de notariële akte ter overschrijving aan op het bevoegde hypotheekkantoor. Eens die overschrijving gebeurd is, is de akte tegenstelbaar of tegenwerpelijk aan derden. Bij een latere verkoop van het onroerend goed moeten ook de kandidaat-kopers rekening houden met de verklaring van afstand van meerwaarde.

De meeste rooilijnplannen dateren uit de jaren ’60 en ’70. Dit betekent dat ze voor heel wat wegen al gerealiseerd zijn of voorbijgestreefd. Daarom wordt bij een aanvraag stedenbouwkundige vergunning steeds advies gevraagd aan de bevoegde wegbeheerder.

Bij de dienst omgeving kan je terecht voor meer informatie over de rooilijnplannen.

Omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 23 juni 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon