Inlichtingen vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

De gemeentelijke retributie voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente is 85 euro. Als aanvrager moet je slechts eenmaal de retributieprijs voor een aanvraag betalen per groep van vijf kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). Naast de gemeentelijke retributie betaal je ook een Vlaamse platformretributie via het vastgoedinformatieplatform van Vlaanderen.

Hoe kun je je aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kunt enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: je kunt een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: je kunt een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal.

Retributiereglement vastgoedinformatie (GR 22 januari 2024; publicatiedatum: 24 januari 2024)

Omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 25 januari 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon