Melding of vrijstelling van vergunning voor kleine bouwwerken

Doe je kleine bouwwerken aan of rond je woning (plaatsen van een tuinhuis, aanleggen van een vijver of zwembad, plaatsen van een grote raampartij, oprichten van een zorgwoning), dan heb je niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken volstaat het om de werken te melden.

Meldingsplicht

De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen.

In veel gevallen kan je deze werken via het snelinvoerloket van Vlaanderen melden. Na ontvangst van de meldingsakte (ongeveer 30 dagen) kan je met de werken starten.

Een melding is niet geldig als deze in strijd is met andere regelgeving zoals stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, voorschriften van verkavelingsvergunningen, regelgeving over monumenten en landschappen…

Meer informatie over de meldingsplicht kan je nalezen op het omgevingsloket van Vlaanderen.

Vrijstelling van vergunning en meldingsplicht

Voor enkele specifieke werken aan je woning, is geen vergunning en geen melding nodig. Dat geldt bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden voor losstaande bijgebouwen in de private tuin.

In dit geval kan je onmiddellijk starten met de werken.

Let op voor stedenbouwkundige voorschriften

Omdat de vergunning wegvalt in sommige gevallen, betekent dit niet dat je zonder beperking werken kan uitvoeren. Per verkaveling of regio kunnen er specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgelegd zijn of kan het om beschermd erfgoed gaan. Vraag dus altijd vooraf bij de dienst omgeving welke voorschriften je moet volgen.

Omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 4 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon